Nov 18, 2020 2179
Reported by newsroom

Zmiany w obliczaniu podatku dochodowego dla polskich rezydentów zarabiających za granicą

Polskie Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w podatku dochodowym, który wpłynie na część osób pracujących w UK

16 września Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmieniający ustawę o podatku dochodowym. W projekcie tym główną zmianą jest sposób naliczania podatku dochodowego dla rezydentów Polski zarabiających za granicą.

Dokładnie chodzi o to, że zwolnienie z podatku, w tym ulga abolicyjna, nie może przekroczyć kwoty wolnej od podatku, czyli w nomenklaturze księgowej "kwoty zmniejszającej podatek". W Polsce ta kwota to 1360zł. 

W rzeczywistości dla osoby nie znającej się na terminach księgowych, rząd w Polsce wprowadza ustawę, w której ogranicza ulgę abolicyjną właśnie do kwoty 1360zł. Ograniczenie to dotyczy tylko osób mających status rezydenta podatkowego w Rzeczpospolitej.

Mimo, iż sama ustawa nie znosi ulgi abolicyjnej w bezpośrednim tego słowa znaczeniu, to wprowadzone zmiany ograniczają ją tak, że w praktycznie ona nie funkcjonuje.

Kogo dotyczy ta zmiana?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, zmiany w podatku dochodowym dotyczą osób mających status rezydenta podatkowego w Polsce. Status ten ustalany jest na podstawie dwóch kryteriów z czego drugie kryterium, jest na tyle nieprecyzyjne, że pozwala organom podatkowym na dużą swobodę w uznaniu kto jest rezydentem podatkowym w Polsce, a kto nie.

  1. Pobyt na terytorium Polski powyżej 183 dni w roku.
  2. Posiadanie w Polsce centrum interesów życiowych, np: rodzina, dom itp.

Nieprecyzyjność drugiego kryterium pozwala organom podatkowym na uznanie osoby pracującej i przebywającej za granicą jako rezydenta podatkowego w Polsce, na przykład kiedy ten posiada w Polsce bliską rodzinę, buduje dom itp. Dodatkowo uznania te mogą być różne, w podobnych przypadkach i zależą od organu podatkowego pod jaki podlega dany przypadek.

Ustawa ta dotyczy osób pracujących w krajach, w których obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia, czyli między innymi USA, Rosja, Wielka Brytania, Austria lub Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zmiany te wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

O podatkach, ulgach i metodach obliczania.

Bez jakichkolwiek ulg i specjalnych umów Polacy pracujący za granicą podlegają podwójnemu opodatkowaniu. W celu uniknięcia tego obciążenia 25 lipca 2008 roku wprowadzono specjalne przepisy, które nazwane zostały ulgą abolicyjną.

Ulga ta w szczególności dotyczy, osób pracujących w krajach, w których obowiązuje niekorzystny mechanizm proporcjonalnego odliczenia

Mechanizm proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że podatnik jest zobowiązany zapłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym w Polsce, a zapłaconym w innym kraju. Różnica ta czasami może być duża ze względu na bardziej korzystne rozwiązania podatkowe w innych krajach oraz zarobki przekraczające wyższe progi podatkowe w Polsce.

Tą niedogodność właśnie obejmowała ulga abolicyjna, w skrócie zwalnia ona podatnika z obowiązku płacenia wspomnianej różnicy.

Od 2019 roku Polska jest członkiem konwencji podatkowej MLI, konwencja ta ustala mechanizm proporcjonalnego odliczenia jako domyślny mechanizm unikania podwójnego opodatkowania. W czasie ratyfikacji tej konwencji rząd Polski na falę krytyki o niekorzystnych rozwiązaniach podatkowych odpowiadał, że osoby te zostaną objęte ulgą abolicyjną. Półtora roku później 16 września 2020 roku ulga ta została praktycznie zniesiona.

Comments

kaczor brakuje kasy te 1360zł pewnie też zlikwidują 
Pres Enter to save or Esc to cancel
may25 Czy ja sama okreslam status rezydenta podatkowego ,czy musze isc do US i tam sie pytac o status?
Pres Enter to save or Esc to cancel
newsroom Samemu się to określa, w zasadzie określają to wyżej opisane zasady. W bardziej skomplikowanych przypadkach najlepiej jest poprosić o pomoc radcę podatkowego. Działa to na takiej zasadzie, że może być potrzebne udowodnienie US statusu w jakiś sposób w skomplikowanych przypadkach, lub jeśli ich informacje będą nieaktualne. 
Pres Enter to save or Esc to cancel
may25 Doradca podatkowy w Coventry?  Czy ktos zna? 
Pres Enter to save or Esc to cancel
Loading... showing 4 of 4 load more comments

More news

Recommended

More in topic praca

Most viewed news