Logopeda


Opis
Neurologopeda
- kompleksowa diagnoza i terapia wszystkich wad wymowy u dzieci,
- terapia zaburzeń rozwojowych (terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z zespołem Downa, z afazją, dysfazją),
- stymulacaja opóźnionego rozwoju mowy i języka,
- nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną,
- terapia czaszkowo-krzyżowa u dzieci i dorosłych
Zapraszam na konsultacje telefoniczne
Iwona Hołub
tel. 07802499901
Dodane przez
Iwona Holub Iwona Holub