Coventry siłą napędową zatrudnienia w UK
14:01 09/01/18 • 934
Nasze miasto jest trzecim z najszybiej rosnących rynków pracy w Wielkiej Brytanii.
Wzrost znaczenia Coventry na mapie zatrudnienia Wielkiej Brytanii zostały zaobserwowane na podstawie badania UK Powerhouse, które prowadzone są przez firmę prawniczą Irwin Mitchell razem z Centre for Economics and Business Research (Cebr).

Badanie obrazowało wzrost ekonomiczny, w tym wzrost liczby miejsc pracy, w trzecim kwartale 2017 roku. Badaniem objęto 45 największych miast Wielkiej Brytanii. Według wyników badania Coventry uplasowało się na trzecim miejscu z bardzo wysokim wskaźnikiem zatrudnienia - liczba osób pracujących w Coventry wzrosła o 1.2%, do liczby 190 717 osób. Lepsze od Coventry okazały się w kwesti zatrudnienia jedynie York i Wakefield.

Badanie UK Powerhouse za jedną z przyczyn tak wysokiej pozycji Coventry podaje sukces producenta aut Jaguara Land Rovera, który systematycznie wspiera lokalną gospodarkę. Ważnym czynnikiem jest także obecność w mieście dwóch uniwersytetów, które nie tylko zatrudniają tysiące ludzi i co roku wypusczają na rynek pracy wykształconą młodzież, ale także angażują studntów w pracę dla loklanych firm, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych projektów.

Raport wskazał także kilka rzeczy, które mogą jeszcze bardziej poprawić systuację zatrudnienia w Coventry. Jedną z nich jest rekomendacja dla rządu by utworzył zachęty dla rekruterów do zatrudniania absolwentów w miejscach gdzie kończą studia. Inne rekomendacje zawierają poprawę infrastruktury miejskiej by polepszyć dojazdy do pracy oraz wprowadzenie na dużą skalę projektu mieszkań w przystępnej cenie.

Photo: Snowmanradio

Komentarze