Dyżur konsularny w Birmingham
09:11 17/11/17 • 1727
Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-25 listopada 2017(piątek/sobota) odbędzie się w Birmingham kolejny dyżur konsularny, adres: Bordesley Street, Birmingham B 5 5PH, Polish Millenium House.
Podczas dyżuru konsularnego przyjmowane będą wnioski o wszystkie rodzaje paszportów oraz sprawy prawne (wyłącznie poświadczenia podpisu).

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o paszport 5-letni dla dziecka legitymowały się polskim aktem urodzenia dziecka, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce (poniżej podajemy link do informacji w sprawie transkrypcji aktu urodzenia):
http://www.londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/umiejscowienie

Aby zarejestrować się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: londyn.dyzur@msz.gov.pl

W temacie maila należy wpisać "Dyżur w Birmingham”, a w treści maila następujące informacje:

1.Imię i nazwisko oraz datę urodzenia.
2.Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku paszportowego).
3.W przypadku wniosku o paszport dla małoletniego dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia oraz czy posiada nadany numer PESEL.
4.Dane kontaktowe w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania.

Komentarze