← Miasto

Council – urząd miasta
Coventry City Council jest jednostką władzy lokalnej w której władzę sprawują demokratycznie wybrani radni, podejmujący decyzję w sprawach społeczności lokalnej.
⊕ • 195572
Kto zasiada w Councilu
Obecnie polityczne przywództwo w radzie miasta sprawuje Ann Lucas z ramienia Partii Pracy. W sumie w Coventry City Council znajduje się 54 radnych reprezentujących 18 okręgów wyborczych z terytorium miasta. Radni są wybierani podczas lokalnych wyborów.

Reprezentatywną funkcję lorda mayor'a obecnie pełni wieloletni rady Gary Crookes. Lord Mayor w Wielkiej Brytanii to postać pełniąca funkcje jedynie ceremonialne, jest to osoba zapraszana na różnego rodzaju święta, uroczystości i ceremonie.

Kontakt z Coventry City Council
www.coventry.gov.uk - strona rady miasta www.coventry.gov.uk/contact – kontakt w sprawie konkretnych usług i programów

Adres: Coventry City Council
Council House
Earl Street
Coventry
CV1 5RR


Coventry Direct, telefon kontaktowy jest czynny w godzinach 8:00-20:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od 9:00 do 13:00.
Tel: 0500 834 333
Fax: 0500 431 143
E-mail: coventrydirect@coventry.gov.uk


Council okręgowy i dzielnicowy
Na terenie Wielkiej Brytanii funkcjonują trzy rodzaje coucili: okręgowe zarządzające hrabstwem(county council) i dzielnicowe zarządzające dzielnicą(district council). Trzecim rodzajem jest council łączący w swych działaniach uprawnienia okręgowego i lokalnego.

Council gminny i miejski
Oprócz tego w mniejszych miastach Wielkiej Brytanii funkcjonują councile gminne (parish) i miejskie (town council). Są one również wybierane i pomagają w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. Councile te mają za zadanie zarządzanie centrami sportowymi i budynkami użyteczności publicznej.

Podejmowanie decyzji w councilu 
Każdy council publikuje listę zadań i konkretny termin ich realizacji. Oprócz tego przed spotkaniami rady publikowane są informacje o planowanych zadaniach. Po każdym zebraniu radnych powstaje podsumowanie ich pracy, które jest również publikowane. Każdy może uczestniczyć w zebraniu councilu, ale nie zawsze może zabrać głos. Podczas gdy cały council podejmuje decyzję w sprawach społeczności lokalnej to prace nad przygotowaniem projektów powierzane są grupom radnych oraz urzędnikom, opłacanym ze środków publicznych. Councile są zarządzane w różny sposób. Od 2000 roku większość dużych councili ma radę zarządzającą i mniejszą radę opiniującą pracę zarządu. W małych councilach bardziej popularna jest struktura komisyjna, zakładająca wspólne, równoprawne zarządzanie działaniami rady.

Zaangażowanie mieszkańców w działania councilu
Każdy może uczęszczać na zebrania rady dzielnicy i otrzymywać na bieżąco informacje o jej działaniu. Oprócz tego mieszkańcy dzielnicy mogą spotykać się z radnymi albo oficerami councilu w sprawach dotyczących bieżących problemów. Każdy mieszkaniec może się spotykać z radnym podczas specjalnego dyżuru a informacje o terminach spotkań można uzyskać w swoim rejonowym councilu.


Następne wybory lokalne odbędą się razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego - w czwartek 22-ego maja 2014. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, tak inni obywatele Unii Europejskiej, mają prawo głosować w wyborach samorządowych, które odbywają się jednocześnie z wyborami parlamentarnymi.

Photo credit: Ian Halsey / Foter / CC BY-NC