Przerwij zaklety krąg, w którym jesteś i wreszcie zacznij działać...
Uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu, a także dramat małżonków lub partnerów a często także dzieci tych osób, to współczesna tragedia niestety wielu rodzin. Tragedia odgrywająca się każdego dnia w zaciszu domu, wielokrotnie skrzętnie ukrywana ze względu na zwykły wstyd.
18:05 23/05/14 • 7447
Dlaczego od niego/ od niej po prostu nie odejdziesz? - takie pytanie często nasuwa się widząc codzienną walkę bliskich znajomych, których żona lub mąż są osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, hazardu itp. Takie pytanie nie niesie jednak za sobą prostej odpowiedzi, bo to tak, jakby zapytać osobę uzależnioną, czemu po prostu nie przestanie pić, brać narkotyki itp. Życie z osobą uzależnioną jest jak wyrok dożywocia skazujący na długotrwałe cierpienia i zaburzenia emocjonalne, nerwice i stany lękowe. Osoby żyjące z uzależnionymi partnerami tkwią w swoim cierpieniu najczęściej po cichu i samotnie, wciąż przeżywając to, co się wydarzyło lub czekając w strachu na to, co może się wydarzyć. Dominują uczucia strachu, lęku, wstydu upokorzenia itd. Ten stan emocjonalny najczęściej przenoszony jest do świata zewnętrznego, co powoduję załamanie normalnego funkcjonowania w społeczeństwie przez ograniczone możliwości nawiązywania przyjaźni i braku zaufania. W osobach tych narasta gniew, który najczęściej ostatecznie kierowany jest do wewnątrz, co może przyczynić się do powstawania myśli autodestrukcyjnych. Osoba współuzależniona najczęściej próbuję zapanować nad uzależnieniem swojego partnera, co się staje jej głównym celem życiowym, zaniedbując w ten sposób wszystkie inne potrzeby rodziny. I tak rodzi sie błędne koło, bo walka z uzależnieniem partnera staje się powoli przyzwyczajeniem do nienormalnej i patologicznej sytuacji oraz powoduje utratę kontroli nad własnym życiem.

Współuzależnienie jest chorobą równie silną jak uzależnienie. Nie ma możliwości wyleczenia się z niej samodzielnie, jedyną drogą do powrotu do równowagi psychicznej jest poddanie się terapii prowadzonej przez specjalistów. Każdy kolejny dzień w chorobie jest dniem straconym, w którym nacisk kładzie się jedynie na próbę walki z uzależnieniem partnera, umiejętnie wylicza się szereg jego win i negatywnych zachowań, nie potrafiąc jednocześnie dostrzec zmian w swoim własnym charakterze. Rozpaczliwa walka o lepsze jutro najczęściej prowadzi albo do stanu pogodzenia się z patologiczną rzeczywistością albo do kompletnego rozpadu rodziny. Chorobą współuzależnienia dotknięte są również dzieci, które bez własnej woli są skazane na dorastanie w warunkach nienormalnych dla prawidłowego rozwoju. Brak aktywnej walki ze współuzależnieniem to krzywdzenie własnych dzieci, to fundowanie im najgorszych koszmarów na jawie! Nie wolno, po prostu nie wolno się biernie i samotnie poddać takiemu stanowi życia. Trzeba dać sobie pomóc! Jeśli twoja rodzina jest dotknięta chorobą uzależnienia, nie stój w cieniu, przyjdź do poradni i weź udział w grupie terapeutycznej, bo MUSISZ sobie uświadomić, że bez pomocy lekarza wszystko będzie jedynie gorsze i w stanie takiej beznadziei będziesz tkwić do końca swoich dni, a na koniec sobie powiedziesz, że właśnie przegrałeś całe swoje życie. A życie to przecież nie jest zabawa w "próbuję - robię", nie ma niestety możliwości cofnięcia czasu i zrobienia wszystkiego jeszcze raz....

Dom Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień DIA

otwiera ciągłe zapisy na grupy terapeutyczne:*

- osób uzależnionych od alkoholu –spotkania odbywać się będą w każdą niedzielę o godzinie 10:30

- osób uzależnionych od narkotyków, substancji odurzających i używek – spotkania odbywać się będą się niedzielę o godzinie 12:30

- osób współuzależnionych – spotkania odbywać się będą w soboty o godzinie 15:00.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 2 h, na spotkanie składa się: cześć wykładowa i część terapeutyczna z ćwiczeniami. Koszt udziału w poszczególnych grupach £25 za cztery tygodnie (czyli miesiąc). Serdecznie zapraszamy. DOM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPII UZALEŻNIEŃ „DUC IN ALTUM” Bell Green Shopping Centre, 18 Riley Square, (Polski Dom Kultury "ADSUM"), CV2 1 LS, Coventry. tel: 0 785 83 99 109 e-mail: info@ducinaltum.co.uk

* poszczególne grupy uruchamiane zostają bo osiągnięciu minimalnej liczby zgłoszeń. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona.

Komentarze