Bezpłatna szkoła dla dzieci przebywających za granicą
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI "ALFA I OMEGA" polska szkoła internetowa +48 534 637 952 E-mail: sekretariat@polskaszkolainternetowa.pl Skype: polskaszkolainternetowa
17:02 23/02/14 • 9233
Platforma edukacyjna pomoże Twojemu dziecku

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ OD DWÓCH LAT UMOŻLIWIŁO DZIECIOM OBYWATELI POLSKICH , PRZEBYWAJĄCYCH POZA TERYTORIUM KRAJU, BEZPŁATNĄ EDUKACJĘ TZW. NAUCZANIU DOMOWYM. WEDŁUG ZAŁOŻEŃ NAUCZANIA DOMOWEGO RODZIC STAJE SIĘ NAUCZYCIELEM SWOJEGO DZIECKA , A REZULTATEM TEJŻE NAUKI JEST ZDANIE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO, ODBYWAJĄCEGO SIĘ RAZ W ROKU.

Dziecko musi posiąść wiedzę z podstawy programowej języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody, zajęć komputerowych oraz języka angielskiego. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z takiej formy edukacji jest spełnienie określonych wymagań. Należy do nich przedstawienie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, podpisanie oświadczenia o zapewnieniu dziecku warunków do nauki oraz zobowiązanie rodziców do przystąpienia dziecka do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Powyższe warunki na pierwszy rzut oka wydają się trudne do spełnienia , szczególnie gdy chodzi o opinie z poradni . Wydawałoby się, że aby nasze dziecko mogło rozpocząć naukę , należy przejść bardzo długą drogę. W praktyce okazuje się jednak, że takie podejście jest błędne. Na pomoc przychodzi platforma edukacyjna WWW.POLSKASZKOLAINTERNETOWA.PL. Zapewnia ona kompleksową pomoc w realizacji nauczania domowego dla dzieci przebywających za granicami Polski.

JAK TO DZIAŁA?

Nasuwa się pytanie "Jak to działa"? Odpowiedź brzmi "Prosto i efektywnie". Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej rodzice otrzymują komplet dokumentów do wypełnienia i odesłania. Platforma prowadzi własną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która przeprowadzi badanie dziecka on-line i wyda stosowną opinie . Należy ustalić datę i godzinę badania, odpowiadającej obu stronom. Nie trzeba jechać do Polski. Niektórzy rodzice nie wiedzą, na czym polega badanie, dlatego też często wstrzymują się od podjęcia nauki w takiej formie. Z wyjaśnień, jakie uzyskaliśmy, wynika, że dotyczy ono wyłącznie rozwoju psychomotorycznego dziecka i określa, do której klasy będzie dziecko uczęszczać. Każdy uczeń posiada indywidualny dostęp do panelu edukacyjnego. Nauka rozpoczyna się od 1 września i odbywa się w cyklu 32 tygodni. W tym czasie dziecko przyswaja podany (tygodniowy) zakres materiału z danego przedmiotu. Każdy tydzień zawiera instrukcję dla rodzica i test mający na celu sprawdzenie opanowanego przez dziecko materiału. Instrukcja zawiera ciąg poleceń, jakie rodzic musi wykonać wraz z dzieckiem. Umieszczone są tam w kolejności pytania , jakie należy zadać , aby dziecko samodzielnie dochodziło do rozwiązania tematu, jak również zestaw ćwiczeń , które należy wykonać , aby utrwalić zdobytą wiedzę. Każdy tydzień zakończony jest testem sprawdzającym. Po rozwiązaniu jest on sprawdzany i oceniany przez nauczyciela. Nauczyciel opisuje test, a w przypadku błędów w rozwiązaniach, wyda zalecenia na co zwrócić uwagę. Za każdy test dziecko otrzymuje ocenę, która zapisana jest w odpowiedniej zakładce panelu. W ten sposób rodzice mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce. W przypadku problemów z którąkolwiek częścią materiału, zawsze można zwrócić się o pomoc nauczyciela. Udzieli on wyjaśnień e-mailowo lub za pośrednictwem Skype. Najlepsze rezultaty w nauce uzyskują dzieci które systematycznie pracują nad zadanym materiałem.

GDZIE I KIEDY EGZAMIN KLASYFIKACYJNY?

Mniej więcej w połowie kwietnia, dzieci otrzymują testy podsumowujące cały rok szkolny i przygotowujące do egzaminu klasyfikacyjnego. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany będzie do połowy czerwca w wyznaczonym miejscu na terenie UK w sobotę lub niedzielę. Termin ten pozwala rodzicom, niekolizyjnie ze swoim życiem zawodowym, spełnić zobowiązanie, o którym wspomniano wcześniej. W przypadku, gdy nie ma możliwości dotarcia na egzamin w podanym terminie, istnieje możliwość przystąpienia do niego w późniejszym czasie, lecz maksymalnie do 20 sierpnia. W tym przypadku odbywać się on będzie na terenie Polski, w miejscu i czasie uzgodnionym ze Szkołą. Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje promocje do kolejnej klasy oraz świadectwo MEN. Świadectwo jest identyczne do tych, jakie otrzymałoby w Polsce przy uczęszczaniu do szkoły stacjonarnej. Nauka w systemie nauczania domowego jest całkowicie bezpłatna. Rodzic ponosi jedynie koszt zakupu podręczników i lektury do języka polskiego. Można zakupić je samodzielnie lub za pośrednictwem Centrum Rozwoju Edukacji "Alfa i Omega".

CZY WARTO KORZYSTAĆ Z TAKIEJ FORMY NAUCZANIA?

Z pewnością tak, bo kto ma najwięcej cierpliwości do swoich pociech, jak nie rodzice. W życiu codziennym używamy określonego zasobu słów, co wymusza już ograniczenia dla naszych dzieci. Ucząc się w języku ojczystym dziecko poszerza swój horyzont myślowy. Nikt z nas nie wie, jak potoczą się koleje losu naszych dzieci. Może wrócą do Polski? Z doświadczeń już uzyskanych w UK, gdzie ten system nauczania został zaakceptowany przez rodziców i dość szeroko rozpowszechniony, płynie wniosek , że warto . Jednak każdy rodzić musi podjąć decyzję samodzielnie.

Komentarze