Pracujesz? Sprawdź, jakie masz prawa
Zastanawiałeś się kiedyś pracując w Wielkiej Brytanii, jakie masz prawa, jako zatrudniony? Ile możesz dokładnie godzin przepracować w tygodniu? Co Twój pracodawca musi ci zapewnić? Jak wyglądają warunki pracy na nocnej zmianie? Poniżej przedstawiamy prawa pracownika w Zjednoczonym Królestwie.
19:04 09/04/13 • 12423
Prawa pracownika są w Wielkiej Brytanii respektowane przez pracodawców i dotyczą praktycznie wszystkich zawodów, z jakimi możemy spotkać się na brytyjskiej ziemi. Jednak dla osób, które nie są do końca pewne, czy ich firma ma na względzie wyżej wymieniony temat, przedstawiamy kilka działów odnośnie praw pracownika w Zjednoczonym Królestwie. Zgodnie z nimi, maksymalny czas pracy w ciągu jednego tygodnia wynosi 48 godz. Jest jednak możliwość uzgodnienia z pracodawcą chęci pracy w większej ilości czasu niż jest to ustalone w przepisach. Podpisuje się wtedy tzw. "opt-out", czyli klauzulę zwiększającą wymiar godzin w pracy. Zdarza się, że czasem, w celu wypracowania wcześniej umówionych tygodniowych godzin pracy, pracownicy zobowiązani są do pracy wieczorami lub w weekendy bez dodatkowego wynagrodzenia. Poza tym niektórzy przełożeni mogą oczekiwać od swojego personelu przepracowania dodatkowych godzin za stawkę standardową bez naliczania nadgodzin.
- Ponadto, średni dzienny czas pracy (w ciągu 24 godz.) nie powinien przekraczać 8 godzin – wyjątek stanowią zatrudnieni na nocną zmianę.
- Pracownicy nocnej zmiany mają natomiast prawo do bezpłatnych ocen zdrowia przed rozpoczęciem pracy oraz do stałych odstępów pomiędzy zmianami.
- Pracownik ma prawo do 11 godzin wypoczynku w ciągu dnia oraz do jednego dnia wolnego w tygodniu pracy
- Jeśli czas pracy jest dłuższy niż sześć godzin, przysługuje, co najmniej 20 min. przerwy
- Osoby, które pracują i nie ukończyły 18 roku życia mogą mieć dłuższą przerwę – 30 min po 4,5 godziny pracy. Jednak ich maksymalny czas pracy w ciągu tygodnia to 40h.
- Urlop - co najmniej 28 dni płatnej przerwy w ciągu roku.
- Prawo do rocznego urlopu, proporcjonalnie do przepracowanych dni, przysługuje pracownikom sezonowym oraz pozostałym osobom, które nie pracują przez cały rok, jak i również pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu.

Co jednak należy rozumieć pod nazwą „czas pracy”? W przepisach jest to określenie czasu, w którym zatrudniona osoba "pozostaje do dyspozycji swojego pracodawcy, wykonując swoje zadania i obowiązki". Co jednak obejmują godziny naszej pracy? :
- Lunche służbowe,
- czas spędzony na podróży służbowej,
- na szkoleniu służbowym, pracę za granicą (w przypadku osoby pracującej dla pracodawcy prowadzącego działalność w Wielkiej Brytanii),
- czas spędzony w oczekiwaniu na przydzielenie zadań w miejscu pracy, wyjazd służbowy poza miejsce zamieszkania,
- po uzgodnieniu z pracodawcą, jeśli zatrudniony pracuje w domu, te godziny również możemy zaliczyć do czasu pracy.

Przejdźmy teraz do wynagrodzenia za nasz przepracowany czas. W Wielkiej Brytanii, co roku 1 października ulega zmianie minimalna stawka za godzinę. Jest to stawka godzinowa brutto i zatrudnianie pracownika na terenie Zjednoczonego Królestwa za mniejsze wynagrodzenie jest niezgodne z prawem. Pamiętajmy jednak, że stawki za godzinę mogą być inne dla osób w różnych przedziałach wiekowych oraz w zależności od wykonywanej pracy.

Każdy pracownik ma prawo, do co najmniej 5.6 tygodni płatnego urlopu w ciągu roku (wliczając dni ustawowo wolne od pracy) - odnosi się do zatrudnionych pracujących w pełnym wymiarze godzin. Dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin długość urlopu jest obniżona w proporcji do czasu pracy. Jak to wygląda w praktyce?
- Jeśli pracujesz 5 dni w tygodniu - należy ci się 28 dni płatnego urlopu na rok (5.6 x 5)
- Jeśli pracujesz 2,5 dnia w tygodniu - należy ci się 14 dni płatnego urlopu na rok (5.6 x 2.5)
Pracownicy minimalnie muszą skorzystać z 4 tygodni płatnego urlopu. Pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi żadnych pieniędzy w zamian za niepodjętą pozostałą część urlopu ( w tym wypadku 1,6 tygodnia urlopu). Niezgodne z prawem jest to, aby płacić pracownikom za ich ustawowe dni wolne od pracy poprzez system rolled-up holiday pay. Pracownicy muszą otrzymywać wynagrodzenie za urlop w momencie, gdy faktycznie z niego skorzystali, a nie jako dodatek do pensji na przestrzeni roku.

Nie można zapomnieć o nocnej zmianie. Jak ona wygląda w Wielkiej Brytanii?
„Nockę” liczy się między godziną 23.00, a 6.00 rano, ale pracodawca i pracownik mogą ustalić inne godziny. Jeśli tak zrobią, czas ten musi wynieść, co najmniej 7 godzin i obejmować przedział czasowy od godziny 24.00 do 5.00 rano. Na nocnej zmianie średnia długość pracy to 8 godzin dziennie + nadgodziny (w przypadku, kiedy są one częścią normalnych godzin pracy pracownika nocnej zmiany).

Kolejną kwestią jest to, co pracodawca ma obowiązek bezpłatnie zapewnić swojemu pracownikowi?
Szkolenie umożliwiające w sposób bezpieczny wykonywanie danej pracy, środki ochronne w miejscu (w przypadku, jeżeli takie są wymagane np. rękawiczki, odzież ochronna, buty, okulary, maski itp.), kontrola stanu zdrowia w przypadku, gdy praca odbywa się w warunkach szkodliwych, regularne kontrole zdrowia przy nocnej zmianie i badanie stanu zdrowia przed jej rozpoczęciem.

Dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat swoich praw w pracy podjętej na brytyjskiej ziemi proponujemy skorzystanie z infolinii ds. płac i praw pracowniczych - The Pay and Work Rights. Porady udzielane pod poniższym numerem są w ponad 100 językach i panuje tam zasada poufności.
Nr Tel. 0800 917 23 68

Przydatne linki:
- tabela płacy minimalnej w UK - https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
- maksymalny czas pracy w tygodniu - https://www.gov.uk/maximum-weekly-working-hours
- working tax credit - https://www.gov.uk/working-tax-credit

Dagmara Kokocińska

Źródło: https://www.gov.uk/

Komentarze