Studia w Wielkiej Brytanii
Większość z nas marzy o udanym życiu zawodowym. Jednym ze sposobów na osiągniecie sukcesu mogą być studia. Z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się na studia w Wielkiej Brytanii. System rekrutacji różni się jednak od sposobu przyjęcia na uczelnie w Polsce.
13:02 13/02/13 • 11368
Podstawowym warunkiem dostania się na uczelnie wyższą w Anglii jest zdanie matury. To właśnie oceny na świadectwie maturalnym decydują o tym, czy twoja wymarzona uczelnia znajdzie miejsce właśnie dla ciebie. Przede wszystkim jednak, przed zdaniem egzaminu dojrzałości, już musisz ubiegać się o miejsce na studiach w UK. Dokumenty aplikacyjne są przyjmowane drogą elektroniczną. Pierwszym krokiem jest więc rejestracja na stronie UCAS (Universities and Colleges Admissions Service). Jest to ogólnokrajowy system przyjmujący podania na wszystkie brytyjskie uczelnie. Na stronie znajdziesz informacje jak wypełnić formularz krok po kroku - http://www.ucas.com/. Ważnym elementem starania się o miejsce na angielskich studiach są kolejne dwa dokumenty – „Personal Statement" czyli twój list motywacyjny oraz referencje od nauczyciela ze szkoły średniej. Zacznijmy od „Personal Statement", jak powinieneś sporządzić prawidłowy list? Zawrzyj w nim podstawowe informacje o sobie:
- kim jesteś?
- jakie masz na swoim koncie osiągnięcia?
- z jakich powodów wybrałeś dany kierunek studiów?
- czy masz w nim jakiekolwiek doświadczenie?
- twoje oczekiwania względem uczelni
- twoje zainteresowania i czy maja związek z wybranym przez ciebie kierunkiem
- czy uczęszczałeś na jakieś dodatkowe zajęcia?
Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, pamiętaj by nie używać skrótów językowych (chodzi o angielskie I’m itp.), masz jedynie 4000 znaków do wykorzystania, sprawdź stylistykę, akapity, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. List musi być napisany w taki sposób, by zainteresować uczelnie swoją osobą i udowodnić, że jesteś idealnym kandydatem na wybrany kierunek. Drugi dokument to referencje. Są one wymagane przez każdą brytyjska szkołę wyższą. Możesz je otrzymać od np. nauczyciela języka angielskiego ze szkoły średniej. Każde studia w Wielkiej Brytanii są płatne. Jako obywatel Unii Europejskiej, masz jednak prawo starać się o dofinansowanie na czesne. Chodzi tu o kredyt studencki, tzw. tuition fee loan, który w całości pokrywa opłaty za twoją naukę (oprócz zakwaterowania i żywienia). O pożyczkę starasz się po uzyskaniu promocji na kurs, na który aplikowałeś, po prostu tworzysz konto na stronie „Student Finance England” gdzie wypełnisz podanie o pożyczkę i przesyłasz wszystkie niezbędne dokumenty tj. dowód tożsamości czy dochody gospodarstwa domowego. Pamiętaj jednak, że kwalifikujesz się do otrzymania dofinansowania od rządu tylko, jeśli otrzymałeś promocję na pierwszy rok studiów, jesteś obywatelem UE, mieszkasz w UK 3 lub więcej lat, zdobycie wykształcenia nie było jedynym celem przyjazdu na Wyspy oraz będziesz mieszkańcem Wielkiej Brytanii przynajmniej w ciągu pierwszego roku studiów. Podajemy stronę, gdzie możesz aplikować o kredyt studencki - http://www.studentfinance.direct.gov.uk/portal/page?_pageid=153,4680119&_dad=portal&_schema=PORTAL. Terminy składania dokumentów na konkretny typ uczelni są zazwyczaj podawane na jej stronie, jednak na kursy rozpoczynające się od września, najczęściej aplikujesz w połowie stycznia. Strona, na której założyłeś wcześniej konto – UCAS, będzie źródłem twojej wiedzy na temat uczelni jakie możesz wybrać (max 5 kierunków). Tam również otrzymasz zwrotną odpowiedź, gdzie się dostałeś, a gdzie odrzucono twoje podanie, wszystko do 31 marca. Strona „Student Finance England”, pozwoli na uzyskanie informacji, czy otrzymałeś dofinansowanie. Pieniądze z ewentualnej pożyczki będą przelewane bezpośrednio na konto uczelni z dniem rozpoczęcia nauki. Ważną informacją jest fakt, iż zaczynasz spłacać swoje zobowiązanie po zakończonym kursie, jednak dopiero w momencie gdy twoje dochody przekroczą w Anglii 21 tys. funtów rocznie, a w Polsce 15 tys. Płacisz wtedy miesięcznie 9% sumy, którą zarabiasz ponad wyznaczony próg. Jeśli nigdy nie osiągniesz takiej sumy rocznie, po 30 latach, kredyt jest umarzany.
Ważna informacja dla absolwentów wyższych uczelni w Polsce lub innym krajów UE! Jeśli masz zaliczone studia wyższe poza granicami Zjednoczonego Królestwa, nie otrzymasz kredytu studenckiego na ziemiach brytyjskich. Każdy zaliczony rok studiów to 9 tys. funtów mniej na naukę w Anglii. Gdy otrzymasz odpowiedzi od konkretnych uczelni, gdzie się dostałeś, musisz podjąć decyzję, na które studia chcesz się udać, jednak do terminu wyznaczonego przez campus. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, sprawdź na stronie uczelni, kiedy odbywają się jej dni otwarte (możesz wtedy porozmawiać z kadrą i studentami). Warto wiedzieć, jakiego rodzaju odpowiedź, oprócz pozytywnej i negatywnej możesz otrzymać. Otóż jest również coś takiego jak „conditional”, czyli warunkowe przyjęcie na dany kierunek, ale musisz spełnić dodatkowe wymagania danej uczelni, np. egzamin wewnętrzny lub certyfikat językowy (dla obcokrajowców). Rok akademicki rozpoczyna się od września, jednak tydzień wcześniej, masz szansę na zapoznanie się z kadrą, studentami i sprawdzenie wyposażenia campusu.
Powyżej umieściliśmy najważniejsze informacje dotyczące starania się o miejsce na angielskiej uczelni. Warto, przed wyborem konkretnego kierunku poszukać w internecie informacji na temat studiów, które chcemy podjąć. My polecamy stronę http://studiawanglii.pl/, na której absolwent, jednej z brytyjskich szkół wyższych, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem.

Dagmara Kokocińska

Komentarze