Rodzaje szkół w Wielkiej Brytanii
Każdy rodzic wie bardzo dobrze, że decyzja w sprawie wyboru szkoły dla dziecka, to jedna z cięższych rzeczy do rozstrzygnięcia. W Polsce, jest o tyle łatwiej, że znamy system szkolnictwa, jednak, co w momencie, kiedy musimy wysłać swojego podopiecznego do szkoły w Anglii?
13:02 13/02/13 • 10786
Chcielibyśmy przybliżyć wam, jak wygląda sprawa placówek oświatowych na terenie Wielkiej Brytanii. Podstawową rzeczą jest wiek przyszłego ucznia. O ile w Polsce, dzieci zaczynają naukę od 6 roku życia, o tyle w Anglii obowiązek szkolny zaczyna się już dla pięciolatków. Każde dziecko ma prawo do darmowej nauki w szkole publicznej, od 5 do 16 lat. Każda placówka, jest oparta na tzw. National Curriculum, czyli państwowym programie nauczania. Dodatkowym atutem jest fakt, iż każda ze szkół jest stale kontrolowana przez Ofsted – Urząd ds. Standardów w Edukacji i zapewnia naszemu dziecku, podstawowe narzędzia do nauki. Warto wiedzieć również, że w Anglii możemy spotkać szkoły z podziałem na płeć, mogą być męskie lub żeńskie, jednak większość z nich to instytucje koedukacyjne.
Jakie są jednak podstawowe różnice nauki w Polsce, a w Anglii? Otóż w Polsce każdy rok szkolny dzieli się na 2 semestry, na terenie UK możemy wyróżnić trzy takie okresy, jesienny, wiosenny i letni. Z racji tego, iż w Anglii obowiązek szkolny trwa od 5 roku życia, dzieci szkołę podstawową kończą w wieku 11 lat, a nie tak jak w Polsce w wieku 12. Szkoła podstawowa, która występuje w naszym rodzimym kraju, w Wielkiej Brytanii nazywana jest Primary school. Po podstawówce, uczniowie idą na trzy lata do gimnazjum i kończą je w wieku 15 lat, natomiast w UK, po Primary school (ukończonym w 11 roku życia), dzieci udają się do secondary school, w której są do 16 roku życia i na tym ich obowiązkowa nauka się kończy. W Polsce muszą iść dalej. Mogą wybrać liceum, szkołę zawodówką, liceum profilowane lub technikum. Tutaj młodzież może, ale nie musi kontynuować nauki w college’u. Mają możliwość, po secondary school zdać odpowiednik polskiej matury, czyli tzw. egzamin A Levels. Sprawa szkół w Wielkiej Brytanii nie jest jednak tak prosta jak w Polsce. Placówki proponujące podstawowe wykształcenie w Anglii dzielimy na trzy rodzaje:
- Infant schools - szkoła dla dzieci w wieku od lat 5 do 7.
- Junior schools -szkoła dla dzieci od lat 7 do lat 11.
- Combined infant and junior schools - szkoły dwupoziomowe t.j. nauczające dzieci w wieku od 5 do 11 lat.
W przypadku Primary school, placówka zapewnia podręczniki, zeszyty i przybory szkolne. Zajęcia trwają od 9 rano do 15. Dzieci mają jedną przerwę na lunch (godzinę). Nie stawia się ocen dzieciom, są jedynie podsumowania w formie pisemnej na każdy semestr, tzw. school report. Pod koniec roku, rodzice otrzymują kolejny, tym razem pełniejszy raport. Bywa, że czasami rodzice wysyłają do szkoły czteroletnie maluchy, które na tym etapie rozpoczynają naukę czytania i pisania. Starsze maluchy 9-10 lat zaczynają poznawać tajniki matematyki tj. ułamki, podstawy geometrii i fizyki. Secondary school, czyli kolejny etap w edukacji naszego dziecka, składa się z nauki podzielonej na dwie części. Od 14 do 16 roku życia, uczniowie, na koniec każdego etapu przystępują do egzaminów. Możemy również spodziewać się, że na sam koniec, zdawać będą tzw. General Certificate of Secondary Education (GCSE) level, czyli maturę, która umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach średnich, college'ach lub podjęcie pracy. Jest to ostatni egzamin naszego dziecka, chyba, że podejmie decyzję o dalszej nauce. Następnym krokiem są studia, tzw. high school, czyli możliwość zdobycia wyższego wykształcenia. Na terenie Wielkiej Brytanii dzielimy je na: uniwersytety, politechniki, colleges oraz Institutions of Higher Education. Zapewniają kursy ukierunkowane na zdobyciu konkretnych umiejętności, proponują zajęcia z danej specjalizacji, która nas interesuje. Tak jak w Polsce zdobywamy tytuł licencjata (Bachelor), po 3, 4 latach nauki, a następnie po 1 roku do 2 lat, tytuł Master’s degree, czyli magistra.
Jak widać, dzieci w Wielkiej Brytanii, powinny spokojnie odnaleźć się w tym systemie nauczania. Jeśli twój maluch nie zna angielskiego, nie martw się. Specjalna kadra w podstawówce w prosty i klarowny sposób nauczy twoje dziecko tego języka. Jak napisaliśmy na początku, dużym ułatwieniem dla rodzica jest sprawa podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych. Pomyślcie, że w Polsce, koszty kompletu do szkoły są na tyle wysokie, że już w połowie wakacji spędzają rodzicom sen z powiek.

Komentarze