Kierowca samochodów ciężarowych LGV/HGV
Artykuł ten powstał aby przybliżyć czytelnikowi charakterystykę zawodu kierowcy dużych samochodów ciężarowych w UK oraz wskazać jakie warunki muszą być spełnione aby móc podjąć tego rodzaju zatrudnienie w Wielkiej Brytanii.
11:09 04/09/12 • 12211

Artykuł
ten powstał aby przybliżyć czytelnikowi
charakterystykę zawodu kierowcy dużych samochodów
ciężarowych w UK oraz wskazać jakie warunki muszą
być spełnione aby móc podjąć tego rodzaju
zatrudnienie w Wielkiej Brytanii.


LGV’
oznacza duże samochody ciężarowe, natomiast ‘HVG’
oznacza ogólnie pojazdy cieżarowe i była to nazwa
tego zawodu funkcjonuąca w przeszłości. Jako kierowca
LGV możesz prowadzić pojazdy o tonażu powyżej 7,5
tony w tym różnego rodzaju samochody ciężarowe
(sztywne, przegubowe), cysterny, tankowce, transportery, naczepy i
różnego rodzaju przyczepy.


Obowiązki
kierowcy LGV głównie skupiają się na
transporcie i doręczaniu towarów pomiędzy dostawcami
i klientami. Zazwyczaj jest to dystrybucja towarów pomiedzy
różnorakimi halami magazynowymi, centrami
dystrybucyjnymi, składnicami towarów i magazynami na
całym terenie Wielkiej Brytanii jak również poza jej
granicami.


Oprócz
prowadzenia dużych pojazdów ciężarowych, Twoje
obowiązki jako kierowcy LGV będą obejmować
również planowanie harmonogramów dostaw i dróg
transportu, nadzór lub pomoc w załadunku i rozładunku
towarów i oczywiście wypełnianie dokumentacji
dostaw.


W
zależności od sytuacji możesz również
wykonywać drobne rutynowe prace konserwacyjne przed i po
podróży.


Możemy
zadać pytanie: jakie umiejętności i doświadczenie
jest niezbędne aby móc wykonywać ten zawód?


Osoby
zainteresowane tego rodzaju pracą przede wszystkim powinny
wykazywać doskonałe umiejętności prowadzenia
pojazdów mechanicznych, dużą umiejętność
koncentracji przez długi okres czasu i pracy na samodzielnym
stanowisku. Ze wzgledu na możliwość zmian i
występowania trudności w ruchu drogowym, zadaniem kierowcy
bedzie również bieżące kontrolowanie sytuacji w
ruchu drogowym podczas jazdy i zmiany trasy wynikające z
potrzeby ominięcia nieprzewidzianych przeszkód.


Bardzo
ważne jest w tym zawodzie zrozumienie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy włączając zachowanie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym jak również szereg umiejętności
interpersonalnych niezbędnych w komunikowaniu się z
klientami. Ważne są również umiejętności
związane z wypełnianiem dokumentacji dostaw a więc
wymagana jest znajomość języka angielskiego na co
najmniej podstawowym poziomie jak również odpowiedni
poziom sprawności fizycznej niezbędny przy załadunku i
rozładunku przewożonego towaru.


Istnieje
szereg wymogów, które należy spełnić
jeżeli chcesz zostać kierowcą dużych samochodów
ciężarowych i podjąć zatrudnienie w UK. Wymogi te
dotyczą przede wszystkim posiadania specjalistycznych uprawnień
poprzedzonych szkoleniami, posiadania odpowiedniego doświadczenia
w prowadzeniu tego rodzaju pojazdów jak również
posiadania odpowiednich zaświadczenia o stanie zdrowia. W celu
uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie
zapraszamy do kontaktu z
National
Career Service
.
Udzielamy darmowych porad zawodowych a wybierając numer
0800
093 1114
w
godzinach od
9:00 do
17:00 od poniedziałku do piątku

będziesz miał możliwość porozmawiania z
doradcą w języku polskim. ZAPRASZAMY.

Komentarze