Spawacz jakie wymagania National Careers Service
National Careers Service może pomóc Ci jeżeli masz pytania związane ze zdobywaniem kwalifikacji czy też podjęciem zatrudnienia w Anglii. W artykule tym możesz znależć informacje na temat jakiego rodzaju pomocy możesz oczekiwać kontaktując się z doradcami w serwisie National Careers Service oraz w jaki spsób mogą doradcy pomóc w podjęciu decyzji na temat kariery zawodowej m.in. w branży przemysłowej w tym przypadku w zawodzie “spawacz”.
10:07 13/07/12 • 11531

Wybór

zawodu, który chcemy przybliżyć nie jest

przypadkowy, gdyż wynika z faktu, że za pośrednictwem

naszego serwisu dost
ępnego

w j
ęzyku

polskim, mieliśmy możliwość rozmowy z wieloma

osobami zainteresowanymi podjęciem pracy w zawodzie spawacza na

terenie Anglii. W wielu przypadkach były to osoby, które

zdobyły kwalifikacje w tym zawodzie w Polsce i potrzebowały

porady jak je wykorzystać tak aby były one honorowne przez

pracodawców w Anglii.
Doradcy

pracujący na polskiej linii jezykowej w serwisie National

Careers Service mogą doradzić Ci jakie kroki należy

przedsiewziąc

aby

oficjalnie rozpoznać kwalifikacje, które zostały

zdobyte poza granicami Wielkiej Brytanii.


Serwis

udziela również porad co należy zrobić jeżeli

rozważasz podjęcie pracy w zawodzie spawacza jako

rozpoczęcie nowej scieżki zawodowej w Anglii.


Należy

więc zadać pytanie czego można się spodziewać

w odniesieniu do miejsca pracy jak również przyszłych

obowiązków, podejmując prace w zawodzie spawacza?

Ważne jest aby uwzględnić róznorodność

miejsca

pracy i wykonywanych czynnosci np.: praca z metalem –

cięcie/wykrawanie/spawanie elementów metalowych, praca z

róznorakimi stopami, używanie specjalistycznych metod

spawania (np. acetylenowo-tlenowego) w wielu gałęziach

przemysłu, takich jak budownictwo i inżynieria, transport,

przemysł lotniczy jak rownież podmorskie złoża

ropy naftowej i gazu. W zakres obowiazków może często

wchodzic również wykonywanie napraw sprzętu

produkcyjnego i róznorakich urządzeń.
Praca

w zawodzie spawacza wymaga:
 • umiejętności

  rozumienia planów i rysunków technicznych;
 • umiejętności

  matematyczne do obliczania pomiarów;
 • dobra

  koordynacja ruch
  owo

  – wzrokowa
  ;
 • przywiązywanie

  uwagi do szczególów,
  dokładność

  w wykonywa
  niu

  prac
  y;


Jeżeli

rozważasz możliwość podjęcia zatrudnienia w

zawodzie spawacza warto rozważyć poniższe punkty:
 • Dyspozycyjność

  i elastyczność w odniesieniu do godzin pracy –

  prawdopodobieństwo pracy “na zmiany”, bardzo cz
  ęsto

  konieczność pracy “w nadgodzinach” tak aby

  dotrzymać terminów zam
  ówień;
 • Warunki

  pracy – spawacze pracują w wielu gałęziach

  przemysłu, więc miejsce pracy może byc różnorodne

  i bardzo często o dużym natężeniu hałasu.

  Każda osoba zainteresowana tego rodzaju pracą musi być

  swiadoma potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa

  i stosować się do przepisów bezpieczenstwa i

  higieny pracy jak na przykład używanie ochronnej odzieży

  czy tez innego ochronego sprzętu.
Wszystkim

osobom zainteresownym podjęciem pracy w tym zawodzie doradcy w

serwisie National Careers Service pomog
ą

ustalić konieczność podjęcia dodatkowych szkoleń

kwalifikacyjnych, umożliwiających nabycie niezbędnych

umiej
ętności

technicznych.
Rozumiemy,

że

wyb
ór

kursu zapewniającego zdobycie konkretnych kwalifikacji jest

powa
ż

i często trudną do podjęcia decyzją, dlatego

slu
żymy

porad
ą

w j
ęzyku

polskim, aby umo
żliwić

pe
łen

dost
ęp

do informacji i pomocy w znalezieniu odpowiedniego kursu w Twoim

regionie.
Niezależnie

czy jesteś doświadczonym i wykwalifikowanym spawaczem i

chcia
łbyś

zdoby


informacje

na temat rynku pracy czy też dopiero planujesz zdoby


kwalifikacjie

w tym zawodzie, zapraszamy do kontaktu z National Careers Service

dzwo
niąc

na polską infolinie pod bezp
łatny

numer telefonu
0800

093 11 14


otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do

17.00.

Komentarze