Pracując jako opiekun w Anglii
W artykule tym znajdziesz informacje gdzie i jak możesz uzyskać poradę zawodową jeżeli chcesz podjąć zatrudnienie w charakterze opiekuna w Anglii.
21:05 21/05/12 • 11767


PRACUJĄC JAKO OPIEKUN W ANGLII


W
artykule tym znajdziesz informacje gdzie i jak możesz uzyskać poradę
zawodową jeżeli chcesz podjąć zatrudnienie w charakterze opiekuna w
Anglii.


National
Careers Service udziela porad co należy zrobić aby rozpoznać w
Wielkiej Brytanii kwalifikacje zdobyte w Polsce i móc je wykorzystać
szukając pracy jako opiekun a także co należy zrobić żeby zdobyć nowe
kwalifikacje poprzez zapisanie się na odpowiedni kurs.


Jeżeli
rozważasz rozpoczęcie kariery zawodowej w roli opiekuna, dobrym
pomysłem jest zdobycie jak najwięcej informacji na temat jakimi
umiejętnościami muszą wykazywać się osoby chcące pracować w tym
zawodzie, jak rownież jakich warunków pracy możesz się spodziewać
podejmując tego radzaju zatrudnienie. Ważne jest aby być świadomym,
że pojęcie zawodu opiekuna (i związane z nim obowiązki) jest bardzo
szerokie i zrożnicowane ponieważ uzależnione jest od “typu”
klienta, jego potrzeb i stopnia niepełnosprawności/niezaradności jak
rownież od miejsca, w którym klient przebywa.


Jako
opiekun możesz pracować z osobami starszymi, które potrzebują
wsparcia, z niepełnosprawnymi osobami dorosłymi i dziećmi jak również
osobami opóźnionymi w rozwoju intelektualnym, mającymi trudności
edukacyjne. Praca z tego typu klientami może mie


miejsce
w rożnego rodzaju domach opieki, schroniskach czy też prywatnych
domach klientów.


Typowe
w tej pracy obowiązki obejmują:
 • Pomaganie
  klientom w codziennej pielęgnacji ciała - mycie, ubieranie, jak
  rownież przyjmowanie pokarmów i korzystanie z toalety;
 • Wypełnianie
  codziennych obowiazków/prac domowych – pranie, sprzątanie,
  robienie zakupów;
 • Pomaganie
  klientom w zarządzaniu ich budżetem domowym, płacenie rachunków,
  pisanie listów, etc.;
 • współpraca
  z innymi profesjonalnymi placówkami opiekuńczymi, placówkami służby
  zdrowia w celu zaplanowania i zapewnienia kompleksowej indywidualnej
  opieki.
W
większości przypadków opiekun pracuje z grupami osób jakkolwiek
istnieje rownież możliwość pracy tylko z jedną osobą w pełnym
wymiarze godzin.


Specyfika
tego zawodu zazwyczaj wymaga rownież nienormowanego czasu pracy
(uwarunkowanego indywidualnymi czynnikami), obejmującymi również
konieczność pracy w soboty, niedziele i święta, opiekę w godzinach
nocnych, w niektórych przypadkach rownież konieczność zamieszkania w
miescu pracy - w domu osoby wymagającej opieki. Jednakże opcje pracy
w niepełnym wymiarze godzin też są dostępne na rynku pracy w tym
sektorze. Wykonując pracę opiekuna środowiskowego prawdopodobnie
będziesz zobowiązany/zobowiązana do podróżowania pomiędzy miejscami
zamieszkania Twoich klientów więc posiadanie własnego środka
transportu może okazać się niezbędne.


Jeżeli
jesteś zainteresowany/zainteresowana pomaganiem innym, zwłaszcza
będącym w trudnej sytuacji życiowej i rozważasz powiązanie swojej
kariery zawodowej z możliwością pomagania innym, oferujemy pomoc w
postaci informacji oraz profesjonalnej porady zawodowej na temat
wymaganych w tym zawodzie kwalifikacji oraz kursów i szkoleń
umożliwiających ich zdobycie. Zapraszamy do kontaktu z naszymi
doradcami w serwisie National Careers Service na polskiej bezpłatnej
infolinii pod numerem 0800 093 11 14 otwartej od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Komentarze