Koszty postepowania w ramach uzyskania odszkodowania
Ponad 2.5 miliona osób w Wielkiej Brytanii co roku doznaje obrażeń w wyniku wypadków nie z swojej winy. Przyczyny wypadków są różne. Nieostrożna jazda, blędy lekarzy, zaniedbania władz, pracodawców, czy też jakichlolwiek innych osób, których działanie lub zaniechanie spowodowało wypadek. Zgodnie z prawem brytyjskim strona odpowiedzialana za wypadek musi zrekompensować wszystkie poniesione przez niego straty. Poszkodowani mogą otrzymywać zmniejszone zarobki za okres czasu kiedy nie byli w stanie pracować, a nawet starcić pracę w rezultacie doznanych urazów. Ubieganie sie o odszkodowanie jest więc realizowaniem podstawowego prawa każdego z nas do rekompensaty za doznane obrażenia i powstałe w związku z wypadkiem szkody.
14:03 12/03/10 • 10831

 Podstawowym pytaniem poszkodowanego jest czy i ile trzeba będzie zapłacić za pomoc kancelarii prawnej? Praca wiekszości kancelarii zajmujących się odszkodowaniami opiera sie na zasadzie no win no fee – nie ma wygranej, nie ma opłat. W wiekszosci przypadków poszkodowany podpisuje z kontrakt zwany Conditional Fee Agreement zawierajacy zobowiązanie do nie obciążania klienta kosztami postepowania do czasu zakończenia sprawy. W przypadku pomyślnego zakończenia sprawy i uzyskania dla osoby poszkodowanej odszkodowania - ubezpieczyciel drugiej strony pokrywa koszty prowadzenia sprawy przez kancelarię. Poszkodowany uzyskuje niezależnie od kosztow postępowania 100% odszkodowania.

 


Jeśli sprawa zakończy sie niekorzystnie dla poszkodowanego, na jakimkolwiek etapie postępowania lub osoba ubiegająca sie o odszkodowanie zrezygnuje z usług prawnika, nie ponosi wtedy zadnych kosztow. Kancelaria w takim wypadku nie uzyskuje zaplaty za swoja prace, dlatego tez kazdy prawnik stara sie aby sprawa zakonczyla sie sukcesem.
Jeśli sprawa jest na tyle sporna, iż znajdzie się w sądzie, wówczas kancelaria zawiera w imieniu klienta (za jego zgodą) polisę ubezpieczeniową chroniącą na wypadek przegrania sprawy. Uzyskanie takiego ubezpieczenia nie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów z strony klienta.

 


Istnieją jednak przypadki, w których konieczne jest zapłacenie za pomoc prawną. Są to sprawy o odszkodowania z rządowych instytucji Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)i Motor Insurers Bureau (MIB). CICA zajmuje sie roszczeniami ofiar przemocy fizycznej i psychicznej. Natomiast MIB rozpatruje sprawy, w których kierowca odpowiedzialny za wypadek jest nieznany lub nie posiada ubezpieczenia samochodu. Koszty prowadzenia sprawy pokrywane są z odszkodowania uzyskanego dla osoby poszkodowanej. Zazwyczaj jest to około kilkunastu procent wartości odszkodowania. W naszej kancelarii przyjęta jest stała stawka 15 procent wartości odszkodowania.

 


Dzięki uzyskanemu odszkodowaniu poszkodowany może zapłacić za pomoc medyczną oraz uzyskać pokrycie wszystkich szkód jakich doznał w związku z wypadkiem. Często wypadek powoduje dramatyczną zmianę trybu życia poszkodowanego. Dlatego zastanawiając się nad pytaniem czy warto ubiegać się o odszkodowanie należy pamiętać, że odszkodowania nie są to tylko pieniężna formą rekompensaty, ale przede wszystkim są lekcją odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych osób.Ewa Bernadowicz


Expert z kancelarii prawniczej Balfor Legal

     

Komentarze